Previous
Photo 8 of 117
Next
Egyptian Goose

Egyptian Goose
Whiteknights Lake, Reading, 3rd January 2022
© Peter Gipson