Previous
Photo 10 of 117
Next
Egyptian Goose

Egyptian Goose
Whiteknights Lake, Reading, 7th February 2021
© Peter Gipson