Previous
Photo 12 of 117
Next
Egyptian Goose

Egyptian Goose
Whiteknights Lake, Reading, 6th February 2021
Grey morph female.
© Peter Gipson