Previous
Photo 2 of 13
Next
Pochard

Pochard
Whiteknights Lake, Reading, 21st November 2021
© Stephen Lynch